Bàn Ăn Mặt Đá

-30%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Tròn Xoay 8 Ghế Mặt Đá G8

1,150,00016,400,000Giá trên thị trường:
-59%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Ceramic Nhập Khẩu

1,600,0004,500,000Giá trên thị trường:
-44%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Mặt Đá Cẩm Thạch Nhập Khẩu

2,500,000Giá trên thị trường:
-62%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Chân X Mặt Đá Ceramic

2,500,000Giá trên thị trường:
-51%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 2 Người Mặt Đá

2,790,000Giá trên thị trường:
-57%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Ceramic Chân X Cong

2,790,000Giá trên thị trường:
-57%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Chân U Mặt Đá Ceramic

2,790,000Giá trên thị trường:
-55%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Chân Sắt Chữ C

2,950,000Giá trên thị trường:
-46%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Chân Chữ V Ngược 1m4 Rất Chắc Chắn

3,500,000Giá trên thị trường:
-56%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Monet Không Tay

3,500,000Giá trên thị trường:
-36%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Ceramic 1m4 Chân V Viền Inox

3,500,000Giá trên thị trường:
-66%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Concorde Mặt Đá

3,600,000Giá trên thị trường:
-40%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mặt Đá Thiên Nga

3,900,000Giá trên thị trường:
-39%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Tròn Mặt Đá 4 Ghế Monet

3,950,000Giá trên thị trường:
-39%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Ceramic Chân Chữ U 1m8

3,950,000Giá trên thị trường:
-46%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mặt Đá Venus Da Bò

4,300,000Giá trên thị trường:
-47%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Nhập Khẩu 4 Ghế Loft

4,500,000Giá trên thị trường:
-53%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Cao Cấp Verona 1m8

4,500,000Giá trên thị trường:
-43%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Nelson Nhập Khẩu

4,500,000Giá trên thị trường:
-47%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế NORDIC Nhập Khẩu

4,500,000Giá trên thị trường:
-43%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế Caro nhập khẩu

4,500,000Giá trên thị trường:
-54%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mặt Đá Nhập Khẩu Vertical

4,500,000Giá trên thị trường:
-43%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Nordic Mặt Đá Ceramic

4,500,000Giá trên thị trường:
-39%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Thông Minh Kéo Dài Mặt Đá BAKBT01

4,550,000Giá trên thị trường:
-39%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 4 Ghế Monet

4,790,000Giá trên thị trường:
-94%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch 4 Ghế nelson

4,790,000Giá trên thị trường:
-44%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Thông Minh Có Bếp Từ Mặt Đá Ceramic A8

4,800,000Giá trên thị trường:
-45%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Nhập Khẩu 4 Ghế Camila

5,200,000Giá trên thị trường:
-47%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Cẩm Thạch 4 Ghế Caro Nhập Khẩu

5,200,000Giá trên thị trường:
-52%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 4 Ghế Kenry Cao Cấp

5,500,000Giá trên thị trường:
-44%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Nhập Khẩu Vertical

5,500,000Giá trên thị trường:
-30%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Da Nelson Trơn

5,500,000Giá trên thị trường:
-36%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Loft Mặt Đá Chân X

5,500,000Giá trên thị trường:
-44%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Chân X Cong Inox Mạ Vàng PVD

5,500,000Giá trên thị trường:
-30%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Mặt Đá Chân Sắt Chữ U

5,560,000Giá trên thị trường:
-40%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Monet Mặt Đá Vân Mây

5,900,000Giá trên thị trường:
-37%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gỗ Sồi Mặt Đá VIP 18

6,200,000Giá trên thị trường:
-27%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 4 Ghế Gỗ Sồi VIP9

6,200,000Giá trên thị trường:
-27%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Mặt Đá Caro

6,200,000Giá trên thị trường:
-36%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gỗ Sồi VIP16

6,250,000Giá trên thị trường:
-26%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Monet Không Tay Nhập Khẩu

6,250,000Giá trên thị trường:
-58%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Mạ PVD Vàng Cao Cấp Dragon

6,500,000Giá trên thị trường:
-34%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 4 Ghế Grace Gỗ Sồi

6,500,000Giá trên thị trường:
-32%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Cao Cấp 4 Ghế Mặt Đá Dragon

6,500,000Giá trên thị trường:
-48%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Tròn Xoay Nhập Khẩu D8

6,500,000Giá trên thị trường:
-48%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Nhập Khẩu Cao Cấp Chân Inox Mạ Vàng A8

6,500,000Giá trên thị trường:
-34%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Mặt Đá Ceramic Chân Mạ Vàng PVD 1m4 Nhập Khẩu

6,500,000Giá trên thị trường:
-48%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Chanel Nhập Khẩu 1m6

6,500,000Giá trên thị trường:
-34%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Mặt Đá Chân X Mạ Titan Nhập Khẩu

6,500,000Giá trên thị trường:
-32%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Louis 2

6,500,000Giá trên thị trường:
-34%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Thiên Nga 6 Ghế Nhập Khẩu

6,500,000Giá trên thị trường:
-48%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Thông Minh Kéo Dài 1m3 Đến 1m6 Nhập Khẩu

6,500,000Giá trên thị trường:
-41%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 6 Ghế Monet

6,800,000Giá trên thị trường:
-47%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 6 Ghế Nelson Nhập Khẩu

6,800,000Giá trên thị trường:
-41%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Mặt Đá 6 Ghế Nelson Nhập Khẩu

6,800,000Giá trên thị trường:
-46%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Loft Nhập Khẩu

6,800,000Giá trên thị trường:
-35%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nhập Khẩu Cross

6,800,000Giá trên thị trường:
-46%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Mặt Đá Nhập Khẩu Mạ Titan Chân IL

6,800,000Giá trên thị trường:
-19%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 4 Ghế Nhập Khẩu Venus Trám

6,900,000Giá trên thị trường:
-34%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Kéo Dài Venus nhập khẩu 1m1-1m4

6,900,000Giá trên thị trường:
-44%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Cao Cấp Date

6,950,000Giá trên thị trường:
-26%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Mặt Đá Đen Nelson

7,250,000Giá trên thị trường:
-41%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Thông Minh 4 Ghế Caro Kéo Dài Từ 1m1 Đến 1m4

7,350,000Giá trên thị trường:
-35%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Monet Cao Cấp Alpha

7,500,000Giá trên thị trường:
-23%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Thông Minh Nordic kéo dài 1m1-1m4

7,500,000Giá trên thị trường:
-38%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 ghế mặt đá Ceramic nhập khẩu

7,800,000Giá trên thị trường:
-32%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 6 Ghế Mira Nhập Khẩu

7,800,000Giá trên thị trường:
-20%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Thông Minh 4 Ghế Nhập Khẩu Cross

7,800,000Giá trên thị trường:
-19%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Lexis Coller 1m6 khung inox mạ vàng

7,900,000Giá trên thị trường:
-37%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Xoay Thay Đổi Kích Thước Từ 1m2 đến 1m8

7,900,000Giá trên thị trường:
-37%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Gỗ Sồi VIP2

7,900,000Giá trên thị trường:
-49%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Sheraton Nhập Khẩu

7,900,000Giá trên thị trường:
-57%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Mặt Đá Nhập Khẩu Spot

7,900,000Giá trên thị trường:
-49%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Nhập Khẩu 6 Ghế Mặt Đá Kelly

7,900,000Giá trên thị trường:
-37%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn DOUBLE Q Bọc Da Mặt Đá Ceramic 1m6

7,900,000Giá trên thị trường:
-37%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch DOUBLE Q Nhập Khẩu

7,900,000Giá trên thị trường:
-52%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Đá 6 Ghế Nhập Khẩu Sheraton ViP

7,950,000Giá trên thị trường:
-13%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 6 Ghế Walnut Gỗ Sồi

8,250,000Giá trên thị trường:
-32%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 6 Ghế Grace Gỗ Sồi

8,500,000Giá trên thị trường:
-32%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Loft Mặt Ceramic A3

8,500,000Giá trên thị trường:
-32%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Tròn Mặt Đá Xoay 1m5

8,500,000Giá trên thị trường:
-51%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Vila Nhập Khẩu

8,990,000Giá trên thị trường:
-24%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế V8

9,500,000Giá trên thị trường:
-24%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Ceramic 6 Ghế Nelson A2

9,500,000Giá trên thị trường:
-39%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế SHERATON Mặt Đá Ceramic A5

9,500,000Giá trên thị trường:
-24%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Ceramic A6 Nhập Khẩu

9,500,000Giá trên thị trường:
-58%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Tròn 6 Ghế Nhập Khẩu A6

9,500,000Giá trên thị trường:
-56%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Xoay Tròn Thông Minh 6 Ghế Loft Nhập Khẩu

9,500,000Giá trên thị trường:
-43%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn 6 Ghế Nordic Cao Cấp Inox mạ

9,500,000Giá trên thị trường:
-23%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Nhập Khẩu 6 Ghế Leaf

9,600,000Giá trên thị trường:
-22%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mặt Đá Kendy

9,800,000Giá trên thị trường:
-37%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 6 Ghế Loft Nhập Khẩu

9,800,000Giá trên thị trường:
-41%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Gỗ Sồi Mặt Đá VIP11

9,800,000Giá trên thị trường:
-41%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn Gỗ Sồi Mặt Đá 6 Ghế VIP15

9,800,000Giá trên thị trường:
-22%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Có Tủ Đồ Thông Minh Mặt Đá BAXT04

9,800,000Giá trên thị trường:
-46%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Loft Cao cấp

9,900,000Giá trên thị trường:
-46%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Mặt Đá Khung Inox Monet

9,900,000Giá trên thị trường:
-46%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Cẩm Thạch Double Q Chân Inox 1m6

9,900,000Giá trên thị trường:
-40%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Châu Âu Spot

9,900,000Giá trên thị trường:
-38%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Nhập Khẩu Luxury II

10,200,000Giá trên thị trường:
-36%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Thông Minh Có Bếp Từ Dài 1m4 Đến 1m8

10,500,000Giá trên thị trường:
-43%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Mặt Đá Kéo Dài 1m6 đến 2m4

10,550,000Giá trên thị trường:
-47%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ bàn ăn 6 ghế cao cấp nhập khẩu mặt đá ngọc GEM

11,900,000Giá trên thị trường:
-29%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Mặt Đá Ceramic Khung Inox Mạ PVD

12,500,000Giá trên thị trường:
-24%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bàn Ăn Thông Minh Mặt Đá Kéo Dài 2M

12,500,000Giá trên thị trường:
-42%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch Double 6 Ghế Monet

12,500,000Giá trên thị trường:
-32%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 4 Ghế Titan

12,560,000Giá trên thị trường:
-33%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Cao Cấp Monet

12,590,000Giá trên thị trường:
-43%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Cao Cấp Mặt Đá Vi Tinh Thể 1m6

12,888,000Giá trên thị trường:
-22%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Qatar Cao Cấp 4 Ghế

12,900,000Giá trên thị trường:
-16%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Mặt Đá Châu Âu Ghế Nhập Khẩu Spos Cải

15,500,000Giá trên thị trường:
-37%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Lộc Phát Cao Cấp Nhập Khẩu VIP86

16,800,000Giá trên thị trường:
-25%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Tròn Xoay 10 Ghế Monet

16,800,000Giá trên thị trường:
-25%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Cẩm Thạch 6 Ghế Luis

16,900,000Giá trên thị trường:
-20%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Mặt Đá Ceramic Spot

17,900,000Giá trên thị trường:
-26%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Nhập Khẩu 6 Ghế Luxury

19,500,000Giá trên thị trường:
-28%

Bàn Ăn Bán Chạy

Bộ Bàn Ăn 10 Ghế Mặt Đá Nhập Khẩu Royal

20,500,000Giá trên thị trường:
-37%

Bàn Ăn Gỗ Sồi

Bộ Bàn Ăn 6 Gỗ Sồi Mặt Đá Cẩm Thạch Nhập Khẩu

22,500,000Giá trên thị trường:
-36%
22,860,000Giá trên thị trường:
-33%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Cao Cấp Nhập Khẩu Luxury

24,500,000Giá trên thị trường:
-25%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Nhập Khẩu 6 Ghế Mặt Đá Cẩm Thạch Luxury 1

24,500,000Giá trên thị trường:
-31%
24,500,000Giá trên thị trường:
-41%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn 12 Ghế Mặt Đá 3M

26,800,000Giá trên thị trường:
-21%

Bàn Ăn Mặt Đá

Bộ Bàn Ăn Cao Cấp Hoàng Gia Luis 8

28,900,000Giá trên thị trường:

Bàn Ăn Mặt Đá

Bàn Ăn Mặt Đá cao cấp sang trọng ngày càng được ưa chuộng. Nhờ độ bền cao, tinh tế cũng như dễ dàng vệ sinh. Sản phẩm Bàn Ăn được Bạch Mã tập trung nghiên cứu công nghệ nền tảng Nano bề mặt. Giúp xử lý bề  mặt không bị trầy xước, ố màu bền đẹp mãi theo thời gian.

Các mẫu bàn ăn mặt đá bán chạy nhất hiện nay
Các mẫu bàn ăn mặt đá bán chạy nhất hiện nay
Loại ĐáCeramic, cẩm thạch
DòngNhập khẩu cao cấp
Giá bán200,000 VND
Hotline0936.141.689 
bàn ăn mặt đá trắng vân mây
mẫu mặt đá trắng vân mây
bàn ăn mặt đá ceramic đen
Mặt đá màu đen
bàn ăn mặt đá tia chớp
dòng đá tia chớp

dòng bàn ăn mặt đá ghi

mặt đá cẩm thạch
mặt đá cẩm thạch
bàn ăn mặt đá
mẫu bàn ăn bán chạy

Cấu tạo Bộ Bàn Ăn Mặt Đá

Bề mặt đá được mài nhẵn, loại bỏ sự sần sùi, góc cạnh. đảm bảo việc vệ sinh dễ dàng không mất nhiều thời gian của bạn. Chất đá rắn, chịu được trọng lực cao nên độ bền của sản phẩm rất đáng tin cậy. Ngoài ra vân đá đẹp chính là điểm ấn tượng của loại sản phẩm này. màu sắc vân đá tự nhiên không bị phai màu theo thời gian, vẻ sang trọng của đá sẽ còn mãi.

cấu tạo bàn ăn mặt đá tròn
cấu tạo bàn ăn tròn
 • Mặt bàn mặt đá nhân tạo (vân mây/tia chớp)
 • Chân gỗ sồi ASH
 • Kết cấu tháo lắp, dễ dàng lắp đặt, vận chuyển
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Bạch Mã
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Ngang : 1300mm
 • Sâu : 800mm
 • Cao : 790mm

Những mẫu bàn ăn bán chạy

Bạch Mã là một trong những đơn vị chuyên sản xuất bàn ăn cao cấp. Các dòng sản phẩm của chúng tôi tinh tế sang trọng. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, các sản phẩm tốt chất lượng cao.

những mẫu bàn ăn đá bán chạy
Mẫu bàn tròn bán chạy
dòng bàn ăn chân mạ inox vàng bán chạy
dòng bàn ăn chân mạ inox vàng bán chạy

Mẫu bàn ăn đá đẹp giá rẻ bán chạy hiện nay

Dưới đây là những sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi. Các dòng mặt bàn đen, trắng, vân mây, gray 3d đều có sẵn.

mẫu bàn mặt đen chân chữ X
mẫu bàn mặt đen chân chữ X
bộ bàn mặt đá đen ceramic khung thép sơn tĩnh điện
bàn ăn mặt đá
bộ bàn 4 ghế ceramic khung thép sơn tĩnh điện
bộ bàn 4 ghế ceramic khung thép sơn tĩnh điện
bộ bàn mặt đá 4 ghế
bộ bàn mặt đá 4 ghế
Bộ bàn mặt đá 3D vân mây khung thép chân chữ L
Bộ bàn mặt đá 3D vân mây khung thép chân chữ L

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mặt Đá Vân Mây 3D

Dòng bàn ăn 4 ghế được nhiều khách hàng tìm kiếm. Nhờ chất lượng tốt mẫu mã đẹp. Phù hợp với không gian gia đình.

 • Dòng sản phẩm: Bộ Bàn Ăn 4 Ghế
 • Mặt bàn ăn: dài 1400mm, hoặc đặt theo yêu cầu
 • Chân bàn Chất liệu: khung Inox mạ vàng
 • Kích thước khung đỡ mặt bàn: lùi 150mm so với cạnh mặt bàn
 • Màu sắc: đen, trắng
 • Mặt đá : Trắng vân 3D hoặc mặt đá đen
 • Hãng: Bạch Mã
 • Bảo hành 12 tháng
mẫu bàn ăn 4 ghế khung thép sơn tĩnh điện
mẫu bàn ăn 4 ghế khung thép sơn tĩnh điện
bộ bàn ăn 4 ghế có thể mở rộng thành 6 ghế
bộ bàn ăn 4 ghế có thể mở rộng thành 6 ghế
hình ảnh thực tế mẫu bàn ăn đá 4 ghế
hình ảnh thực tế

Bàn Ăn Mặt Đá Thông Minh Nhập Khẩu

Dưới đây là những mẫu bàn ăn thông minh nhập khẩu được Bạch Mã nhập khẩu. Thiết kế thông minh kéo dài.

 • Hãng sản xuất : Bạch Mã
 • Kiểu : Hiện Đại
 • Chất liệu : Chân inox mạ vàng , mặt bàn kính cường lực , nệm vải bố – vải da PU
 • Màu sắc: đỏ, xám đậm, xanh đen, xanh lá, sọc kem, sọc xanh
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước (cm) : mặt bàn 80 x 140cm, bàn dài 1m2, 1m6
 • Bảo hành 12 tháng
Mẫu bàn ăn thông minh 8 ghế
Mẫu bàn ăn thông minh 8 ghế
Mẫu bàn tròn mặt đá thông minh 6 ghế gỗ sồi nhập khẩu
Mẫu bàn tròn mặt đá thông minh 6 ghế gỗ sồi nhập khẩu
bàn ăn kéo dài thông minh 10 ghế
bàn ăn kéo dài thông minh 10 ghế
bàn ăn thông minh nhỏ gọn
bàn ăn thông minh nhỏ gọn
mẫu bàn ăn có gắn bếp từ thông minh 8 ghế
mẫu bàn ăn có gắn bếp từ thông minh 8 ghế
bàn ăn kéo dài 4 ghế 7 nan
bàn ăn kéo dài 4 ghế 7 nan

Bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá

Bộ bàn ăn 6 ghế được thiết kế sang trọng lịch sự. các thiết kế mang đậm nét của Bắc Âu .

Các mẫu bàn ăn 6 chiếc ghế tại  Bạch Mã mang phong cách sang trọng. Chân bàn và chân ghế được bo nhỏ rất vững chãi. Lưng ghế uốn cong theo tư thế ngồi tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

 • Kích thước bàn: 800 x 1400 x 750 mm
 • Kích thước bàn: 900 x 1600 x 750 mm
 • Kích thước bàn: 900 x 1800 x 750 mm
 • Kích thước bàn: 1000 x 2000 x 750 mm
 • Màu sắc: nâu, đen. óc chó, sồi
 • Mặt ghế gắn đệm ngồi êm ái với tông trắng nhẹ nhàng, tạo nên không gian cực kỳ sang trọng và cuốn hút.
bộ 6 ghế loft mặt đá vân mây sang trọng
bộ 6 ghế loft mặt đá vân mây sang trọng
showroom bộ bàn ăn 6 ghế Bạch mã
showroom bộ bàn ăn 6 ghế Bạch mã
các mẫu bàn 6 ghế mặt đá đen sang trọng
các mẫu bàn 6 ghế mặt đá đen sang trọng
hình ảnh chi tiết sản phẩm
hình ảnh chi tiết sản phẩm
dòng bàn ăn nhập khẩu
dòng bàn ăn nhập khẩu
bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá tự nhiên

vừa đủ để không chiếm quá nhiều diện tích của phòng ăn. Chỉ cần một góc nhỏ với bộ bàn ăn, bạn đã có một bữa cơm gia đình đầm ấm. Thiết kế mang phong cách Hàn quốc rất phù hợp với căn hộ chung cư, đặc biệt là các gia đình trẻ. Tuy đơn giản nhưng bộ bàn ăn này vẫn mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho không gian nhà bạn.

Mẫu bàn ăn mặt đá kéo dài

Dưới đây là những mẫu bàn ăn kéo dài được Bạch mã cung cấp.

Bàn ăn được thiết kế khung thép sơn tĩnh điện. 4 Chân bàn được bọc Inox vàng. mặt đá Ceramic giúp mặt bàn sáng bóng tự nhiên. Khả năng chống thấm nước tốt.

 • Mặt bàn ăn: dài 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2m hoặc đặt theo yêu cầu
 • Chân bàn Chất liệu: khung Inox mạ vàng
 • Kích thước khung đỡ mặt bàn: lùi 150mm so với cạnh mặt bàn
 • Màu sắc: đen, trắng
 • Mặt đá : Ceramic
 • Hãng: Bạch Mã
 • Bảo hành 12 tháng
  bộ 6 ghế mặt đá cẩm thạch
  bộ 6 ghế mặt đá cẩm thạch
  bộ 6 ghế nelson
  bộ 6 ghế nelson
  bộ bàn ăn 6 ghế trắng
  bộ bàn ăn 6 ghế trắng
  bộ màu ghi
  bộ màu ghi
  bộ bàn ăn bọc da màu cam
  bộ bàn ăn bọc da màu cam
  bộ bọc da màu trắng
  bộ bọc da màu trắng

  bộ bàn ăn mặt đá 6 ghế cẩm thạch

Thiết kế mặt đá ceramic cao cấp

Các thiết kế mặt đá Ceramic ngày càng được ưa chuộng nhờ các ưu điểm sau:

 • chống xước rất tốt
 • chống thấm nước
 • chống ăn mòn
 • nhẹ hơn dễ dàng đi chuyển
 • độ bền cao hơn 5 lần
Bàn ăn mặt đá Ceramic
Bàn ceramic vân mây 3D
Dong Ceramic đen
Dong Ceramic đen
mặt đá Ceramic trắng vân mây 3D to
mặt đá Ceramic trắng vân mây 3D to

Dòng đá ceramic đen

Các mẫu bàn ăn đá đẹp giá rẻ

Dưới đây là những dòng bàn đá đẹp nhập khẩu nguyên chiếc.

Dòng mặt đá tự nhiên nhập khẩu
Dòng mặt đá tự nhiên nhập khẩu
dòng bàn 1m4
dòng bàn 1m4
Mẫu bàn 6 ghế đẹp nhập khẩu
Mẫu bàn 6 ghế đẹp nhập khẩu
Dòng bàn đá khung thép sơn tĩnh điện
Dòng bàn đá khung thép sơn tĩnh điện
Dòng bàn thiết kế khung thông minh kéo dài
Dòng bàn thiết kế khung thông minh kéo dài